Familie erfgoed

De historie van Schoonebeek gaat terug naar de Middeleeuwen. Schoonebeek is tussen 1250 en 1435 gesticht en is daarmee één van de oudste ontginningsdorpen van Drenthe. Het dorp bestond oorspronkelijk uit vier delen: Westersebos, Middendorp, Kerkeind en Oostersebos. Het Westersebos, Middendorp en Oostersebos vallen onder beschermd dorpsgezicht. De bevolking is van oorsprong afkomstig uit de Grafschaft Bentheim (D), Padhuis en Vlieghuis (Coevorden). Doordat vanaf het eerste moment van bewoning als een band met Duitsland aanwezig is, is dit onder andere terug te vinden in de architectuur van de bebouwing. Op details zijn de boerderijen anders dan de andere Drentse boerderijen. Kenmerkend is onder andere het vakwerk. Dit is ook terug te zien in een oude schuur op ons erf. Ook hebben we bij de recente nieuwbouw van een schuur weer vakwerk toegepast.

De eerste ontginningen in Schoonebeek vornden plaats rond het gebied van het Westersebos. Onder andere de familie Luchies bouwde er een boerderijtje. De boerderij van deze familie groeide gestaag en door gebrek aan mannelijke erfopvolgers is de erfnaam veranderd in Poppen. Eén van de kleindochters trouwde namelijk met een heer Poppen. Deze familie liet de boerderij uitgroeien tot een groot landbouwbedrijf. Het bedrijf had meerdere 'ontginningsslagen' in eigendom met elk een eigen boerderij. In slechtere tijden werden meerdere boerderijen afgestoten of binnen de familie verdeeld. Ook in het begin van de 20e eeuw veranderde de erfnaam. In 1905 trouwde Frederik Ensink uit het Duitse Laar (Grafschaft Bentheim) met één van de twee dochters, Johanna Poppen. Zo verandert de naam van het erfgoed in de huidige naam Ensink. Inmiddels is de kleinzoon van Frederik, mijn vader Freek Ensink, al ruim 40 jaar akkerbouwer op dit erf en ben ik als één van de vier van zijn dochters de volgende erfopvolger. Samen met mijn man en 2 zoons hebben we de boerderij verbouwd tot generatiewoning, zodat ook mijn ouders oud kunnen worden op dit familie-erf. 

Jenneke 

 

Naar de Facebookpagina van Erve Ensink
Volg Erve Ensink op Twitter
Kom in onze kring van Google+